Doel

De spiegelreflectie methode is ontwikkeld om professionals te ondersteunen in het vergroten van hun vakmanschap. Hierdoor zal de kwaliteit in het vakgebied van de professional toenemen. Het doel van de spiegelsessies is tweeledig.

  • Het vergroten van het bewust bekwame vermogen van professionals
  • Het vergroten van het vermogen tot reflectie in actie van de professionals

Bewuster bekwaam handelen betekent meer keuzevrijheid in denken en handelen. Hardop expliciteren wat je doet en waarom, vergroot je inzicht in jezelf. Je krijgt meer toegang tot je tacit knowledge, kennis die in het hoofd zit en moeilijk overdraagbaar is. Deze vorm van kennis bevat vaak waarden, ervaringen en attituden. Meer toegang tot je tacit knowledge leidt tot het optimaal benutten van je eigen talenten en mogelijkheden. De Spiegelreflectiemethode voorziet in een nauwe aansluiting tussen theorie en praktijk. Professionals worden vanuit hedendaagse theorie bevraagd. Studenten krijgen vanuit een gelijkwaardige relatie zicht op het werkveld van de professional.

Aanpak in stappen

De spiegelreflectie methode is een methode om vakbekwamer te worden. Wij koppelen derde en vierdejaars studenten aan professionals in het sociale domein. De student wordt voorbereid op zijn rol als spiegel door middel van een workshop. Het gehele traject wordt geheel verzorgd door House of Professionals. De eindbijeenkomst dient om de resultaten met elkaar te delen en te bestendigen.

Stap 1: Start bijeenkomst professionals en workshop studenten
Stap 2: Matching student aan professional en start traject
Stap 3: Tussentijdse coaching start
Stap 4: Inspiratiebijeenkomst studenten en professionals
Stap 5: Eindbijeenkomst met alle koppels

Resultaten

  • Meer werkgeluk
  • Zicht op toekomstige professionals
  • Inzicht in jezelf
  • Meer zicht op ingesleten patronen
  • Meer vertraging
  • Ruimte voor zelfzorg
  • Effectiever op het werk
  • Gericht weten welke kennis aangevuld moet worden en welke kennis je bezit

Wij staan voor

Sterke reflectieve professionals. Wij werken niet met protocollen en formats. Wij hebben in de praktijk ervaren dat inzicht zich vormt in de vrije ruimte die er ontstaat tussen de professional en de student tijdens de spiegelsessies. Onze kernwaarden zijn verbinding, vertrouwen en samen leren over de grenzen van het eigen vakgebied. Wij ontwikkelen continu samen met onze deelnemers zodat wij direct verbeteringen kunnen doorvoeren. House of Professionals wil een bijdrage leveren aan een vraagcultuur in plaats van een weetcultuur. Het hart van de methode gaat over het bevragen van de ander om zodoende de ander te helpen bij de eigen kennis te komen.

Kosten

De methode kost 15 uur tijd van de professional en de student exclusief reistijd. Deze kosten zullen van traject tot traject iets verschillen. Afhankelijk van het aantal uren voor coaching zal een traject variëren tussen de 1000 euro en 1.200 euro per spiegelreflectietraject.
© House of Professionals

KvK 73299707
BTW NL859447406B01